Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Μ. Δευτέρα βράδυ, Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 29/4/2024.