Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου Μ. Δευτέρα βράδυ, Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 13/4/2020.