Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Μεγάλη Τρίτη, 2019, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.