Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Κυριακή Βαΐων βράδυ, Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 9/4/2023.