Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου, Κυριακή Βαΐων βράδυ, Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 17/4/2022.