Ἱερατική Σύναξη κατά τήν ὁποία μίλησε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Βγόντζας, Καθηγητής Ψυχιατρικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μιου Κρήτης, μέ θέμα: «Ἡ ψυχική νόσος στήν ἐνδοχώρα τοῦ Νομοῦ Ἡρακλείου – Ἀποτελέσματα, ἐπιτυχίες καί δυσκολίες», 23/6/2018.