Ἡ παραδοσιακή Χορωδία – Ὀρχήστρα τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδ. Γιακουμάκη, Καθηγ. Μουσικῆς, ἑρμήνευσε κάλαντα, κατά τή χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωσή μας, 22/12/2019.