Ἡ παραδοσιακή Χορωδία – Ὀρχήστρα τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδ. Γιακουμάκη, Καθηγ. Μουσικῆς, ἑρμήνευσε τραγούδια, ἀφιέρωμα γιά τόν Πρωθιεράρχη Βασίλειο Μαρκάκη, 28/6/2019.