Ἑσπερινός Ἀγάπης 1017, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Ἑσπερινός Ἀγάπης 1017, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.