Ἑσπερινός πανήγυρης Ἁγ. Ραφαήλ, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ Πύργου Μονοφατσίου 2017.

Ἑσπερινός πανήγυρης Ἁγ. Ραφαήλ, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ Πύργου Μονοφατσίου 2017.