Ἑορτή Ἱ. Καθεδρικοῦ Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν καί ἀπονομή τῆς Ἀνωτάτης Τιμητικῆς Διακρίσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, στόν κ. Γεώργιο Μαυρογιάννη, Γενικό Διευθυντή τῆς Ἀναπτυξιακῆς Ἡρακλείου, 9/11/2023.