Ἐγκύκλιος Πάσχα 2020.

Ἐγκύκλιος Ἁγίου Πάσχα 2020, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου.

Ἀγαπητοί μου,

Ἑορτάζουμε τό Πάσχα, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μόνο πού φέτος τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ξαπλώθηκε στήν ὑφήλιο μία λαίλαπα μόλυνσης πού ὅπως γνωρίζετε ἔχει βάλει σέ περιορισμό τόν μισό περίπου πληθυσμό τῆς γῆς. Φόβος καί τρόμος ἐπέπεσε σ᾽ ὅλη τή γῆ. Ἀναταραχή παντοῦ.

Οἱ τρανοί τῆς γῆς φρέναραν πάνω στόν κορωνοϊό, τό μέγεθος τοῦ ὁποίου εἶναι 70 μέ 90 δισεκατοτομμυριοστά τοῦ μέτρου. Ἀπίστευτο! Ὁ ἀπειροελάχιστος αὐτός ἰός, ταρακούνησε ὅλη τήν οἰκουμένη, ἡ ὁποία κεραυνοβολημένη ὅπως εἶναι μετρᾶ κάθε μέρα ἑκατοντάδες νεκρούς καί καταγράφει ἄλλες σοβαρές ἐπιπτώσεις πού ταράζουν τίς τοπικές κοινωνίες. Ἀπρόσμενη ἀνατροπή.

Ἕνας ἀθέατος ἰός, νίκησε τή δύναμη τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Κανείς δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ τέτοια δοκιμασία, σέ καιρούς θαυμάτων τῆς τεχνολογίας. Ποῦ ἡ δύναμη τῶν ἀνθρωπίνων; Ποῦ ἡ καύχηση; Ὁ ὑπερήφανος ἀνθρώπινος νοῦς ἐκπλήσεται καί τώρα δέστε μέ ποιό τρόπο τσακίζεται. Ἡ νομιζόμενη παντοδυναμία τοῦ ἀνθρώπου μούδιασε καί ἔτσι χαμήλωσε ἀναγκαστικά τήν κορμοστασιά της.

Δέν ἀξιολογοῦν οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς ὅτι τά αἴτια καί αὐτῆς τῆς κρίσης εἶναι πρωτίστως πνευματικά. Κορέστηκε ἡ γῆ ἀπό τίς κατευθυντήριες γραμμές τους, ἀπό τήν ἅπλα τῆς ἀνθρώπινης ἀλαζονείας. Ἡ ἔπαρσή μας καθήμενη πάνω στήν ὑπεροψία ἀνέβηκε μέχρι τόν Θεό. Πρωταρχικό μέλημα ἔγινε ἡ φροντίδα τοῦ ὑπερεγώ.

Ἀκόμα καί στή χριστιανική πραγματικότητα δέν κυριαρχεῖ ἡ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ. Ποῦ ἦθος; Ποῦ ταπείνωση; Ποῦ Χριστός; Ποῦ θυσία γιά τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία; Ξέρουμε τί πρέπει νά κάνουμε. Τά παθήματα δέν γίνονται μαθήματα. Ἡ μία χούφτα χῶμα – ἄνθρωπος, συλλογίζεται τώρα τήν ἀδυναμία του.

Λοιπόν; Καιρός ταπεινώσεως, συστολῆς καί ἄμεσης καταφυγῆς στόν Θεό. Αὐτοῦ πού κατέβηκε μέχρι τόν Ἄδη γιά τήν ἀγάπη Του πρός τά πλάσματά Του.

Μή ξεχνᾶμε ποιά εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης, εἶναι ἡ εἰς Ἄδου Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι ἡ θρησκευτική παράσταση ἐκείνη πού κάνει τήν Ἀνάσταση ὑπερθέαμα, μέ τόν Ἀναστάντα νά ἐκτινάσσεται ἀπό τόν τάφο μέ μιά σημαῖα στά χέρια καί ἄλλα τινά θρησκευτικά παραληρήματα τῶν καιρῶν.

Κανείς δέν μπορεῖ, ἐπειδή αἰσθάνεται εὐσεβέστερος ἄλλων, νά βγαίνει πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά αὐτονομεῖται. Ἡ αὐτονομία αὐτή δηλώνει ἄρωστο ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Γιά ὅλους μας ἦλθε ἕνας κανόνας ὄχι σάν ἐκδίκηση ἀπό τόν Ὑπεράγαθο Θεό, ἀλλά ὡς παιδαγωγία.

Στεναχωριόμαστε ὅλοι γιά τήν εἰκόνα πού παρουσιάζουν οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Πατρίδος μας αὐτές τίς ἡμέρες. Δοκιμαζόμαστε ὅλοι. Πῶς θά ξεπεράσουμε αὐτή τήν κατάσταση; Μέ προσευχή, ταπείνωση, μετάνοια, ὑπομονή, καρτερικότητα, ἑνότητα, χωρίς παλινωδίες καί μέ αἴσθημα εὐθύνης.

Παρακαλοῦμε εὔχεσθε ἐν μετανοίᾳ καί ὑπομένετε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά ξεπεράσουμε αὐτή τήν πανδημία. Σᾶς παρακαλοῦμε νά τηρήσουμε τίς ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ὥστε νά μή γίνουμε ὑπαίτιοι ἐνδεχομένων κρουσμάτων μετάδοσης τοῦ ἰοῦ, ἐξαιτίας τῶν συναθροίσεων καί ὄχι βέβαια ἐκ τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ὁ Πανοικτίρμων Ἀναστάς Κύριος νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς σκεπάζει ἀπό κάθε κακό.

Χριστός Ἀνέστη.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος