Ἀπό τη Θ. Λειτουργία τῆς 29ης Ἀπριλίου 2017, στην Ἐνορία Πόμπιας.

Ἀπό τη Θ. Λειτουργία τῆς 29ης Ἀπριλίου 2017, στην Ἐνορία Πόμπιας.