Ἀπό τή λήξη τῶν κατηχητικῶν δραστηριοτήτων, τῆς Ἐνορίας Ἀμπελούζου, 30/6/2022.