Ἀπό τή Θ. Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἀπεζανῶν, Κυριακή 24/9/2017.