Ἀπονομή ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στόν κ. Κων/νο Σταυρουλάκη 17/8/2015

Κατά τήν ἐκδήλωση «Στό μετερίζι τῆς παράδοσης», 17/8/2015, τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Μακάριος, ἀπένειμε τόν Σταυρό τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά σχετικοῦ παπύρου, ἀνώτατη τιμητική διάκριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης στόν, ἐκ Γαλιᾶς Μεσαρᾶς καταγόμενο, κ. Κων/νο Σταυρουλάκη, Πρωτοψάλτη, Καθηγητή Βυζ. καί Εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς, Α᾽ Διευθυντή τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς ‹‹Ἅγ. Τίτος›› τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, Χοράρχη – Διευθυντή καί ὑπεύθυνο διδασκαλίας τῶν τμημάτων Χορωδίας παραδοσιακῆς μουσικῆς ‹‹Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί›› καί Ριζίτικου τραγουδιοῦ ‹‹Κρῆτες Ριζίτες›› τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου. Ἡ ἀπονομή αὐτή ἀποτελεῖ ἕνα δεῖγμα πολλῆς εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός τόν κ. Κων/νο Σταυρουλάκη γιά τά τόσα πολλά πού προσφέρει ἐντελῶς δωρεάν, στήν Ἐκκλησία τῶν Γορτυνίων, πρός τούς ἐπιμορφούμενους καί μαθητές τῶν τμημάτων τοῦ Κέντρου μας.