Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των νεανικών συνάξεων (Μοίρες 23-12-2011)

Από την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των νεανικών συνάξεων της Ι. Μητροπόλεως (Μοίρες 23-12-2011)