Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, 21/12/2014.

Από την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου (Μοίρες 21-12-2014)