Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου και παρουσίαση του βιβλίου: «Ο Ιωσήφ Φιλάγρης και τα Αστερούσια», Κυριακή 23/12/2018.