Τρισάγιο στον τάφο του Καπετάν Μιχαήλ Κόρακα, στην Πόμπια, στις 7/9/2021, ημέρα θανάτου του.