Τρίτη της Διακαινησίμου 2016, Θ. Λειτουργία και βάπτιση εντός αυτής, Ι. Μονή Οδηγητρίας

Τρίτη της Διακαινησίμου 2016, Θ. Λειτουργία και βάπτιση εντός αυτής, Ι. Μονή Οδηγητρίας