Τράπεζες τροφίμων τῆς Ἐκκλησίας

psomi

Τράπεζες τροφίμων τῆς Ἐκκλησίας

Λειτουργοῦν στό τμῆμα Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί στίς Ἐνορίες: Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, Ἁγ. Βαρβάρας, Ἀσημίου. Τρόφιμα διανέμονται καί ἀπό ἄλλες Ἐνορίες. Μποροῦμε νά ξοδέψουμε λιγότερα χρήματα περιττῶν ἐκδηλώσεών μας καί νά τά διαθέσουμε σέ εἴδη πού ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη ἐμπερίστατοι συνάνθρωποί μας. Κάνουμε ἔκκληση πρός αὐτούς πού θέλουν καί δύνανται νά βοηθήσουν: Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μέ τούς κατά τόπους ἱερεῖς καί ρωτῆστε τί ἀνάγκη ὑπάρχει.

Δωρεάν διανομή ρυζιοῦ

Τό τμῆμα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, σέ συνεργασία μέ τίς Ἐνορίες καί τούς Ἐφημερίους της, διένειμαν 23.968 κιλά ρυζιοῦ, σέ οἰκογένειες τῆς περιοχῆς μας πού ἐγκρίθηκαν ἀπό τίς ἁρμόδιες κρατικές ἀρχές. Εὐχαριστοῦμε τίς ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας Κρήτης, τόν ἀγροτοβιομηχανικό Συναιτερισμό Τυμπακίου καί ὅσους βοήθησαν γιά τήν ἐν λόγῳ διανομή.

Δωρεάν διανομή τροφίμων

Τό τμῆμα Κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, σέ συνεργασία μέ τίς Ἐνορίες καί τούς Ἐφημερίους της, διένειμαν 20.877 κιλά μακαρόνια, 3.526,645 κιλά φέτα, καί 2.178 κιλά τυρί, σέ οἰκογένειες τῆς περιοχῆς μας πού ἐγκρίθηκαν ἀπό τίς ἁρμόδιες κρατικές ἀρχές.Εὐχαριστοῦμε θερμά τή Δ/νση ἀγροτικῆς οἰκονομίας τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Ἡρακλείου, τόν ἀγροτοβιομηχανικό Συναιτερισμό Τυμπακίου καί ὅλους ὅσους βοήθησαν γιά τήν ἐν λόγῳ διανομή.