Το Φ.Ε.Κ. της Πολιτείας για τις Λειτουργίες και τις ιεροτελεστίες, από 12.4.2020 έως 20.4.2020.

Το Φ.Ε.Κ.