Του Αγ. Ιωάννου του Ξένου στον εορτάζοντα Ι. Ναό του, στην Ενορία Σίβας, 20-9- 2020.