Του Αγ. Ιωάννου του Ξένου στον εορτάζοντα Ι. Ναό του, στη γενέτειρά του Σίβας, 20-9- 2022.