Τοποθέτηση παραθύρων και πορτών, στα ανεγειρόμενα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεώς μας, 30/1/2019.