Τμήμα Σχολή Αγιογραφίας

s_a

Μοῖρες: Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως

Τυμπάκι: Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου. Ἁγ. Βαρβάρα: Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας.

Ἡ σεμιναριακή ἐπιμόρφωση στά τμήματά μας εἶναι δωρεάν. Πληροφορίες: Στήν Ἱ. Μητρόπολη, στίς Ἐνορίες της  καί στό τηλ. 28920 – 22208.