Τεύχος για τον Πανοσ. Αρχιμ. Αναστάσιο Κουδουμιανό

Μετά τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ Γέροντα Ἀναστασίου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μ. Κουδουμᾶ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, ἡ ἐν λόγῳ Ἱ. Μονή τῆς μετανοίας του, αἰσθάνθηκε τό χρέος νά ἐκδώσει ἕνα τεῦχος.
Προλογίζοντάς το, σημειώνουμε ὅτι ὁ Γέροντας δέχθηκε βαθειά πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί γνώρισε τόν πόλεμο τοῦ ἐναντίου. Προχώρησε δέ σέ πνευματικούς ἀγῶνες, ‘‘γράμματα μή μεμαθηκώς’’, κατά κόσμον. Μέ τό φέγγος τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ, μέ τό ἀτόφιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα, διά τῆς ἀνεπιτήδευτης ταπείνωσης, τῆς ἀγόγγυστης ὑπακοῆς καί ἄλλων ἀρετῶν, κατέστη ἁλιέας τοῦ πνευματικοῦ βυθοῦ.
Στόν Λιμένα τῆς Ἐκκλησίας ἀπέκτησε ἐμπειρία χάριτος, τήν ὁποία ‘‘οὐ παρ’ ἀνθρώπου παρέλαβεν, οὔτε ἐδιδάχθη, ἀλλά δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ’’, (Γαλ. 1,12).
Κάθε λεκτική ἀναγωγή στά πνευματικά, χωρίς ταπείνωση, θά προσκρούει στό, σοφῶς καί ἀπό κοσμικό, λεχθέν: ‘‘Εἶναι ἀλήθεια πώς γνωρίζω πολύ λίγα. Ἀλλά προτιμῶ αὐτά τά λίγα, πού εἶναι δικά μου᾽᾽. Γιά τόν π. Ἀναστάσιο ὑπάρχουν πολλά καί ἔμπρακτα κατά Θεόν.
Εὐλογοῦμε τήν ἔκδοση αὐτή μέ τήν προσμονή νά ὡφελήσει, συμβάλλοντας στήν ἀποφυγή τῆς σύγχρονης ἀνευλόγητης σπουδῆς καί τοῦ στημένου θορύβου.- 1/1/2014 † Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Ἀναστάσιος καί ἀδελφός τῆς Ἱ. Μονῆς μας, ἦταν ἕνας πνευματικός φάρος.
Τόσο ἡ ἐν Χριστῷ ταπεινή ἀδελφότητά μας, ὅσο καί ἀρκετοί προσκυνητές τῆς Ἱ. Μονῆς μας, κατέφευγαν στόν Γέροντα Ἀναστάσιο, γιά νά λάβουν τήν εὐλογία του, τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί τίς σοφές πνευματικές συμβουλές του.
Ποτέ δέν θά ξεχάσουμε τήν ἁγία του μορφή. Πάντοτε θά κρατοῦμε ἐντός μας, ὡς ἱερά παρακαταθήκη, τίς πατρικές παραγγελίες του, μά κυρίως τό ξεχωριστό παράδειγμά του.
Τό παρόν τεῦχος ἀποτελεῖ μόνο μιά πρώτη πηγαία ἐκδήλωση χρέους καί εὐγνωμοσύνης πρός αὐτόν, μέ ἀφορμή τήν τέλεση τοῦ τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου του, χωρίς καμιά διάθεση προβολῆς τοῦ πολυσέβαστου Γέροντος π. Ἀναστασίου, πράγμα τό ὁποῖο, ὅπως πολύ καλά γνωρίζουμε καί ζήσαμε κοντά του, οὔτε ἐκεῖνος θά ἤθελε.
Μέ τήν κανονική ἄδεια καί ἐπισκοπική εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, παραδίδουμε τό παρόν πρός τούς προσκυνητές καί τά πνευματικά τέκνα τοῦ Γέροντος π. Ἀναστασίου καί εὐχόμαστε νά ἔχουμε ὅλοι τήν εὐλογία του καί τή μεσιτεία του πρός τόν Κύριον.- 2/1/2014 † Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Μικρό τεύχος για τον Πανοσ. Αρχιμ. Αναστάσιο Κουδουμιανό