Τα πρώτα μας έργα

Από τα πρώτα έργα των επιμορφούμενων του τμήματος