Σύναξις όλων των Εφημερίων

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Δοσίθεος Κανέλλος, Καθηγούμενος της Ι. Μ. Τατάρνης, με θέμα: «Κρυπτοδεσποτισμός και κρυπτοπρεσβυτεριανισμός, τα εξ αντιθέτου κακά».