Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Ιωάννης Λίλης

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ.  Ιωάννης Λίλης, Δρ. Θ., Λέκτωρ της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, με θέμα: «Ο ορθόδοξος ιερέας απέναντι στη σύγχρονη οικονομική κρίση, προβλήματα, προβληματισμοί, προοπτικές». Ηκολούθησε διάλογος.