Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Γεώργιος Σαμουράκης

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Γεώργιος Σαμουράκης, καθηγητής θεολόγος του Λυκείου Μοιρών, με θέμα: «Η Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για τα 1700 χρόνια από την έκδοση του διατάγματος των Μεδιολάνων».