Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Εμμ. Δουνδουλάκης

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Εμμ. Δουνδουλάκης, Δρ. θ, Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, με θέμα: «Η καύση των νεκρών».