Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Κων/νος Κενανίδης

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Κων/νος Κενανίδης, Δρ. θ, Γ. Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, με θέμα: «Η λειτουργία της σύγχρονης ιερατικής οικογένειας».