Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Ορθοδοξία και αιρέσεις».