Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο Οσιολ. Μοναχός Μωυσής εξ Αγίου Όρους

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο Οσιολ. Μοναχός Μωυσής εξ Αγίου Όρους, με θέμα: «Αγιότητα και Αγιασμός».