Σύναξις των Εφημερίων της Ε’ και ΣΤ’ Αρχιερατικής Περιφερείας 2012

Σύναξις των Εφημερίων της Ε‘  και ΣΤ‘  Αρχιερατικής Περιφερείας, του τετάρτου κύκλου επιμορφώσεως κληρικών της Ι. Μητροπόλεως εις ην ωμίλησεν ο κ. Γεώργιος Σαμουράκης, Μ.Th., Καθηγητής Θεολόγος, με θέμα: «Θεολογική ανάλυση της Θ. Λειτουργίας, από την Αναφορά έως την απόλυσή της» και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος, με θέμα: «Τελετουργικά της Θ. Λειτουργίας, από την Αναφορά έως την απόλυση της Θ. Λειτουργίας». Ηκολούθησε διάλογος.