Σύναξις των Εφημερίων της Γ΄, Δ΄και Ε΄ επιμορφωτικής ομάδος 2010

Σύναξις των Εφημερίων της Γ΄, Δ΄και Ε΄ επιμορφωτικής ομάδος, του τρίτου κύκλου, εις ην ωμίλησεν ο κ. Γεώργιος Σαμουράκης, Μ.Th., Καθηγητής Θεολόγος, με θέμα: «Η Λειτουργία του Λόγου» και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος, με θέμα: «Τελετουργικά της Λειτουργίας του Λόγου». Ακολούθησε διάλογος και πρακτική εξάσκησις.