Σύναξις Εφημερίων της Ε΄ και ΣΤ΄ Αρχιερατικής Περιφερείας

Σύναξις Εφημερίων της Ε΄ και ΣΤ΄ Αρχιερατικής Περιφερείας με θέμα την προετοιμασίαν διά την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.