Σύναξις Εφημερίων της Β΄ και Γ΄ Αρχιερατικής Περιφερείας

Σύναξις Εφημερίων της Β΄ και Γ΄ Αρχιερατικής Περιφερείας με θέμα την προετοιμασίαν δια την Αγ. και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.