Σύναξις Εφημερίων της Α΄ Β΄ Γ΄ και Δ΄ Αρχιερατικής Περιφερείας

Σύναξις Εφημερίων της Α΄ Β΄ Γ΄ και Δ΄ Αρχιερατικής Περιφερείας δια την τυπικήν διάταξιν της Θ. Λειτουργίας των Προηγηασμένων Τ. Δώρων.