Σύναξη όλων των Εφημερίων μας κατά την οποία μίλησε ο κ. Ανέστης Κεσελόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Χαρίσματα και ψευδοχαρίσματα. Το παράδειγμα του π. Ιακώβου Τσαλίκη», 1/11/2017.