Σύναξη πρεσβυτερών Ι. Μητροπόλεως 12-5-2012

presviteres

Από σύναξη πρεσβυτερών Ι. Μητροπόλεως 12-5-2012