Συσσίτια καί Τράπεζες Τροφίμων τῆς Ἐκκλησίας

sisitia

Συσσίτια καί Τράπεζες Τροφίμων τῆς Ἐκκλησίας
Συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό φαγητό καί τρόφιμα
➢ Ἱ. Μητροπ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν: ἀπό τό 2009 μέχρι τίς 31/12/15 διένειμε 17.220 μερίδες φαγητοῦ.
➢ Ἱ. Ναός Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου: ἀπό τό 2011 μέχρι τίς 31/12/15 διένειμε 9.080 μερίδες φαγητοῦ.
➢ Ἱ. Ναός Ἁγ. Εἰρήνης Πύργου Μονοφ.: Ἀπό τό 2006 μέχρι τίς 31/12/15 διένειμε 33.568 μερίδες φαγητοῦ.

Εὐχαριστοῦμε: τίς κυρίες πού μαγειρεύουν ἐθελοντικά, ὅσους βοηθοῦν μέ τρόφιμα καί χρήματα γιά νά πληρωθεῖ τό ρεῦμα γιά τήν παρασκευή τοῦ φαγητοῦ καί μέ προσφορές γευμάτων ὑπέρ ἀνάπαυσης συγγενικῶν τους προσώπων.
Τά γεύματα τῶν συσσιτίων παρασκευάζονται ἀπό τά ἔσοδα τῶν Ἱ. Ναῶν, ἀπό τήν ἐνίσχυση μέ τρόφιμα τοῦ τμήματος Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἀπό δωρεές καί ἀπό προσφορές συγγενῶν κεκοιμημένων συνανθρώπων μας, γιά τήν ἀνάπαυσή τους.

Μποροῦμε νά κόψουμε περιττά πράγματα διαφόρων ἐκδηλώσεών μας καί νά τά κάνουμε ἕνα πιάτο φαγητό γιά τούς ἐνδεεῖς τῶν συσσιτίων τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

psomi
Τράπεζες τροφίμων τῆς Ἐκκλησίας
Λειτουργοῦν στό τμῆμα Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί στίς Ἐνορίες: Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, Ἁγ. Βαρβάρας, Ἀσημίου. Τρόφιμα διανέμονται καί ἀπό ἄλλες Ἐνορίες. Μποροῦμε νά ξοδέψουμε λιγότερα χρήματα περιττῶν ἐκδηλώσεών μας καί νά τά διαθέσουμε σέ εἴδη πού ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη ἐμπερίστατοι συνάνθρωποί μας. Κάνουμε ἔκκληση πρός αὐτούς πού θέλουν καί δύνανται νά βοηθήσουν: Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μέ τούς κατά τόπους ἱερεῖς καί ρωτῆστε τί ἀνάγκη ὑπάρχει.