Συνοδική Θ. Λειτουργία, Συνοδικό μνημόσυνο, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δέκα, στούς Ἁγ. Δέκα, ἀποκάλυψη πλάκας γιά τόν ἀπό Ἀρκαδίας, Μητροπολίτη Κρήτης Βασίλειο Μαρκάκη, 30/6/2019, κατά τίς 3/μερες ἐκδηλώσεις µνήµης καί εὐγνωµοσύνης γιά αὐτόν, ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολή μας.

Ἐκδηλώσεις

µνήµης καί εὐγνωµοσύνης γιά τόν:

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΜΑΡΚΑΚΗ

(1872 – 1950)

ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ (1902 – 1941), ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΡΗΤΗΣ(1941 – 1950)

ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

28, 29 καί 30 Ἰουνίου 2019

Κυριακή 30 Ἰουνίου 2019

Ἱ. Ναός Ἁγ. Δέκα, στούς Ἁγ. Δέκα

Συνοδική Θ. Λειτουργία – Συνοδικό Μνημόσυνο, ἀποκάλυψη ἐπιγραφῶν γιά τόν Ἀρχιερέα Βασίλειο Μαρκάκη

Τελέσθηκε Συνοδική Θ. Λειτουργία καί Συνοδικό μνημόσυνο γιά τόν Πρωθιεράρχη Βασίλειο κατά τό ὁποῖο μίλησε γιά τόν μακαριστό Ἱεράρχη ὁ κ. Ἀπόστ. Πιρουνάκης Συνταξιοῦχους Ἐκπαιδευτικός.

Πρό τῆς ἀπολύσεως οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἡμέρας, ὑπέγραψαν στό βιβλίο ἐπισκεπτῶν τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου, τό ὁποῖο δώρησε στήν Ἱ. Μητρόπολη ἡ κ. Πολύμνια Λιοπυράκη – Μαρκάκη, δευτερανιψιά τοῦ Βασιλείου.

Ἔγιναν τά ἀποκαλυπτήρια ἐπιγραφῆς εἰς μνήμην τοῦ ἴδιου Ἀρχιερέως, ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγ. Δέκα. Τό κείµενο τῆς ἐπιγραφῆς ἀναφέρει:

«Οἱ Ἅγιοι Δέκα, Κρητικοί Χριστιανοί Μάρτυρες, Ἀγαθόπους, Βασιλείδης, Γελάσιος, Εὐάρεστος, Εὐνικιανός, Εὔπορος, Ζωτικός, Θεόδουλος, Πόμπιος καί Σατορνῖνος, ἀποκεφαλίστηκαν στόν χῶρο αὐτό κατά τή διάρκεια τῶν διωγμῶν τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορα Δεκίου, τό 250 μ.Χ., ἐντός τοῦ ἀμφιθεάτρου τῆς Γόρτυνας. Σημαντικά κατάλοιπα τοῦ ἀμφιθεάτρου σώζονται μέχρι σήμερα καί πάνω στά ὁποῖα οἰκοδομήθηκε τό παλαιό χωριό τῶν Ἁγ. Δέκα. Στό κέντρο τοῦ ἀμφιθεάτρου, τό σημεῖο τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἁγίων Δέκα, κτίστηκε ἀργότερα ἡ παροῦσα ἐκκλησία, τῆς ὁποίας σώζονται κάποιες φάσεις, διά μέσου τῶν αἰώνων π.χ. τοιχογραφίες τοῦ 13ου – 14ου αἰῶνα, κίονες καί κιονόκρανα σέ δεύτερη χρήση. Ἡ τωρινή ἐξωτερική μορφή τῆς ἐκκλησίας, ἀνάγεται στόν 19ο αἰῶνα. «Ὄντως στήν ἀρένα, ὅπου ἔγινε ὁ ἀποκεφαλισμός τῶν Δέκα ἀτρόμητων χριστιανῶν, θά πρέπει νά εἶχε ἀναγερθεῖ, ἀμέσως ἤ λίγο μετά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ χριστιανισμοῦ, ἕνα παρεκκλήσιο… ἡ ἐκκλησία τῶν Ἁγ. Δέκα μέχρι σήμερα ἔχει ἐμφανῆ τήν ὑψομετρική διαφορά, (ἐσωτερικός χῶρος τοῦ παρόντος Ἱ. Ναοῦ), ἀνάμεσα στή σημερινή ἐπιφάνεια καί τή ρωμαϊκή, πού διατηρεῖται πεισματικά γιά αἰῶνες…», Καθηγητής Ἀρχαιολογίας Antonino Di Vita, Ἀντονίνο ντί Βίτα. Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγ. Δέκα διετέλεσε Καθεδρικός Ναός τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας (1902 – 1941) ἐπί Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας Βασιλείου Μαρκάκη, ὁ ὁποῖος φρόντισε γιά τήν ἀνακαίνισή του. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἀποκαλύφθηκε, στίς 30/6/2019, εἰς μνήμην τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας, μετέπειτα Μητροπολίτου Κρήτης, Βασιλείου Μαρκάκη, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί μέ δαπάνες τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Δέκα».

Σχηματίσθηκε πομπή ἡ ὁποία ἔφθασε ἕως τοῦ τ. Ἐπισκοπείου τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας τό ὁποῖο οἰκοδόμησε ὁ μακαριστός Βασίλειος, ὅπου ἔγινε ἡ ἀποκάλυψη ἐπιγραφῆς τοῦ Δήμου Γόρτυνας. Ὁ Δῆμος Γόρτυνας παρέθεσε γεῦμα εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου, στούς αὔλειους χώρους τοῦ εἰρημένου Ἐπισκοπείου.