Συνοδική Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης είχε συνάντηση με Βουλευτές της Κρήτης, για προτάσεις αλλαγής του Συντάγματος, 25/5/2018.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τά κατά καιρούς διαβήματά Της πρός τήν Πολιτεία, ἀπό τό περασμένο ἔτος, γιά τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ὅπως παρουσιάζεται σέ σχέδιο ἐπιστημονικῆς ὁμάδας, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της προσκάλεσε ὅλους τούς Βουλευτές τῆς Κρήτης, γιά νά τούς μεταφέρει τίς θέσεις Της γιά τό σημαντικό θέμα αὐτό.

Τήν Ἱερά Σύνοδο, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀπασχολεῖ τό ἄρθρο 3, πού σύμφωνα μέ τή δημοσιευμένη πρόταση τῆς παραπάνω ὁμάδας, ὑπό τόν κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, ἀναπληρωτή Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, διαγράφεται ἡ οὐσιαστική σχέση τῆς Πολιτείας μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα, καί συγκεκριμένα εἰσάγεται ἡ πρόταση: «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη». Αὐτό οὐσιαστικά σημαῖνει τήν κατάργηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ταυτότητας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στό προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

 Στή συνάντηση αὐτή, ἡ ὁποία ἔγινε σέ καλό κλῖμα, τήν Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, στήν αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στό Ἡράκλειο, τριμελής ἐξουσιοδοτημένη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριο καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, παρόντος καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ζαχαρία Ἀδαμάκη, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, συνομίλησε μέ τούς Βουλευτές Ἡρακλείου κ. κ. Νικόλαο Ἡγουμενίδη, Ἰωάννη Μιχελογιαννάκη, Ἐλευθέριο Αὐγενάκη καί Βασίλειο Κεγκέρογλου. Ὁ Βουλευτής Ἡρακλείου κ. Νικόλαος Ἡγουμενίδης, ἐκπροσώπησε καί τούς Βουλευτές Χανίων, κ. Ἀντώνιο Μπαλωμενάκη καί κ. Εὐαγγελία Βαγιωνάκη. Ἐπιστολές καί μηνύματα ἀπέστειλαν οἱ Βουλευτές Ἡρακλείου  κ. κ. Σωκράτης Βαρδάκης καί Σπυρίδων Δανέλλης, καί οἱ Βουλευτές Λασιθίου κ. κ. Ἐμμανουήλ Θραψανιώτης καί Ἰωάννης Πλακιωτάκης.

Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἐνημέρωσε τούς Βουλευτές γιά τήν πλήρη ἀντίθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης στή διαγραφή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή περιγράφεται στό σχέδιο ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος, καί μάλιστα στό ἄρθρο 3 μέ τήν προσθήκη τῆς φράσης ὅτι: «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη». Μέ τήν προτεινόμενη αὐτή ἀφαίρεση, καταργεῖται ὁ ἰσχύων Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης (Νόμος 4149/1961), ἡ ὁποία ὑπάγεται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐπί πλέον, ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἔθεσε καί ἄλλα σημεῖα τοῦ σχεδίου ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος.

Οἱ Βουλευτές ἄκουσαν μέ πολλή προσοχή ὅσα εἰπώθηκαν καί ἀφοῦ ἀκολούθησε διαλογική συζήτηση, τοποθετήθηκαν καταληκτικά, ὡς ἑξῆς:

– Ἰωάννης Μιχελογιαννάκης: «Δέν ἔχομε λάβει συγκεκριμένη ἀπόφαση γιά τό θέμα αὐτό. Βρισκόμαστε σέ διαρκῆ διάλογο, στόν ὁποῖο θά σεβαστοῦμε ὅλες τίς φωνές καί δή τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας».

– Νικόλαος Ηγουμενίδης: «Θά μελετηθεῖ τό νομικό σκέλος τοῦ θέματος πού τέθηκε καί στό πλαίσιο τοῦ διαλόγου θά διευκολύνουμε τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης νά ἔλθει σέ ἐπικοινωνία μέ τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή».

– Ελευθέριος Αυγενάκης: «Εἶναι ὑποχρέωση τῆς παράταξης τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀλλά καί προσωπική μου, ὡς Βουλευτῆ Ἡρακλείου, ἡ ἀνάδειξη καί ἡ προστασία τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας συνοδικά καί δή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Εἰδικά δέ, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό προτεινόμενο πρός ἀναθεώρηση ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, θεωρῶ ὅτι διακατέχεται ἀπό δογματισμό καί δυσκαμψία καί ἀποτυπώνει μιά πρωτόγνωρη πραγματικότητα γιά τήν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους καί τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας. Εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τήν τροποποίηση αὐτή καί θά κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατό νά ὑπερασπιστοῦμε τό ρόλο καί τήν ἀποστολή τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης».

– Βασίλειος Κεγκέρογλου: «Ἔχουμε χαρακτηρίσει ὡς παράταξη ἀπαράδεκτη καί ἀντισυνταγματική τή διαδικασία ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐπιτροπῆς Κατρούγκαλου. Ἀπορίας ἄξιον τυγχάνει τό γεγονός ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή φαίνεται νά προωθεῖ διακοπή τῆς σχέσης τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί κυρίως ὅτι ἀφαιρεῖ κάθε Συνταγματικό στήριγμα τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ὡς παράταξη, καταθέσαμε συγκεκριμένη ἄποψη γιά τό πῶς πρέπει νά διαμορφωθοῦν οἱ σχέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, μέ τούς ἀναγκαίους, ἀλλά διακριτούς ρόλους».

Τέλος, συμφωνήθηκε νεώτερη συνάντηση γιά τό σημαντικό θέμα αὐτό, ὅπως καί γιά ἄλλα σπουδαῖα θέματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης