Συμπαρασταθεῖτε στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

 

Συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας
στις Ἐνορίες τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν καί Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου

Βοήθησε καί σύ τά συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας, ἀναλαμβάνοντας ἕνα γεῦμα, προσφέρνοντας τά ὑλικά πού χρειάζονται. Μπορεῖς ἐπίσης, νά προσφέρεις τά χρήματα πού κοστίζει ἕνα γεῦμα, παίρνοντας ἀπόδειξη καί ἡ Ἐκκλησία θά φροντίσει νά ἀγοράσει ὅ,τι χρειάζεται γιά τό γεῦμα αὐτό.

Φιλόπτωχα ταμεῖα Ἐνοριῶν Ἱ. Μητροπόλεως

Οἱ Ἐνορίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες τους, συμπαραστέκονται σέ συνανθρώπους μας πού ἔχουν ἀνάγκη.

Τράπεζες τροφίμων γιά ἀπόρους

Στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, στίς Ἐνορίες: Ἱ. Μ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, Ἁγ. Βαρβάρας, Πύργου Μονοφ., Ἀσημίου καί σέ ἄλλες Ἐνορίες.

Τράπεζα ρουχισμοῦ γιά ἀπόρους

Λειτουργεῖ στήν Ἐνορία Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, γιά συνανθρώπους μας πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό εἴδη ρουχισμοῦ. Προσφέρετε ρουχισμό, σέ καλή κατάσταση πού δέν σᾶς εἶναι ἀπαραίτητος.