Στη βασιλική της Μητρόπολης της Αρχαίας Γόρτυνας, με ιεροσπουδαστές της Ι. Μητροπόλεως 2008