Στη Γόρτυνα, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μποτζουάνας κ. Γεννάδιο 25.8.2011

mpotzouanas_11