Σεμινάριο για Εφημερίους μας κατά το οποίο μίλησε ο κ. Ανέστης Κεσελόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Η αναγκαιότητα του κηρύγματος στο λαό του Θεού», 2/11/2017.